T. J. Sokol Polanka pořádá:

  • stolní tenis pro děti i dospělé
  • florbal pro děti i dospělé - pondělí, pátek
  • street dance pro mládež - čtvrtek
  • Dance F!T pro ženy - čtvrtek
  • fitness lekce pro ženy - pondělí, úterý a středa
  • cvičení pro seniory - pondělí, čtvrtek dopoledne
  • AGILITY - sport se psy
  • Salon u Viery - kulturní klub aneb prostor pro sdílení, debaty a rozjímání s hosty nad  tématy, o kterých se (nejen) v hospodách nemluví - každý 1. čtvrtek v měsíci

V areálu se nachází tenisový kurt,

 který je možné si pronajmout jednorázově i dlouhodobě na tel. č.: 728 186 255. 

Ve volných hodinách a víkendech lze sokolovnu pronajmout občanům. Objednávky u p. Svobodové tel.č. 774 803 086.

MOTTO OBCE SOKOLSKÉ:   VEDEME ČECHY KE SPOLEČNÉ AKTIVITĚ

Rozpis a popis jednotlivých cvičení, ceny pronájmu 

Výbor jednoty

Starostka:          ses. Simona Kozarová, Ing., tel. 604 279 274

Jednatelka:       ses. Jana Honová, Ing., tel. 733 187 743

Místostarosta:    br. Jiří Buroň, tel. 731 522 145

Náčelnice:         ses. Miroslava Tomášková, tel. 737 037 124

Kontrolní komise:  br. Jiří Šlachta, Mgr.,  tel. 736 531 728