O Sokole

Tělocvičná jednota Sokol byla v Polance založena v roce 1912. Na sokolské louce v letech 1918 - 1937  probíhala prostná cvičení mužů i žen, vystupovala sokolská mládež, inscenovaly se "živé obrazy"; v létech 1923-1930 zde působilo Sokolské ochotnické divadlo.

Novodobá historie se píše od r. 1992, kdy byla obnovena činnost spolku a v r. 1995 byla postavena nová sokolovna, první na území samostatné České republiky. Dnes pod Sokolem Polanka nad Odrou pravidelně sportuje až 140 členů ve věku 7-89 let; týdně se také schází "věrná garda", která reprezentovala obec i na všesokolských sletech v Praze.


SPORT - Vztah k pohybu

Sokol přináší sport pro každého bez rozdílu věku a příjmu. Rozvíjí tělesnou zdatnost svých členů i ostatních. Pohyb považuje za součást zdravého životního stylu. Lidem pomáhá nacházet v pohybu radost.

"Tužme se"

OSOBNOST - Vztah k zemi

Sokol je vlastenecký v nejlepším slova smyslu. Své členy vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu
dědictví našeho národa. Sokolové jsou hrdými,  angažovanými občany své země, České republiky.

"Za národ, drahou vlast"

KOMUNITA - Vztah k obci

Sokol je místem setkávání a společné činnosti. Sokolové jsou aktivní silou ve své obci, hybatelem sportovních a kulturních aktivit. Sokolové jsou hrdi na svou vlastní tradici, kterou drží v úctě.

"Jen ruchem žijeme!"

OSOBNOST - Vztah k sobě

Sokol usiluje o celkový rozvoj osobnosti člověka. Vede své členy k čestnému a spravedlivému jednání, k aktivitě, samostatnosti a nápomocnosti. Sokolským ideálem je člověk silný tělem i duchem.

"Buďme věrni sobě, pravdě a spravedlnosti"

LASKAVOST - Vztah k druhému

Sokol je otevřený všem, kdo věří v sokolské hodnoty. Vede své členy ke skromnosti, k respektu k druhým, k pomoci slabším a ke vzájemné snášenlivosti. Buduje sounáležitost mezi generacemi.

"Ni zisk, ni slávu!"

Pro zajímavost:

Odkaz na seznam sokolských nemovitých památek - sokoloven i pomníků spojených se sokolským hnutím:   https://www.sokolskepamatky.eu/


Symbolika a znak

Dnes již klasická, více než stoletá značka Sokola prošla za dobu své existence mnohými změnami, podmíněnými více či méně probíhajícími proměnami výtvarného stylu či obecného vkusu, což představuje na poli estetického cítění jev přirozený a neodmyslitelný.

více na:

https://www.sokol.eu/obsah/5466/symbolika-znak 


Sokol ­- náš nejlepší vyslanec (r. 1948)

JAN MASARYK

Nemohu si představit Československo bez sokolství. Je to něco tak typicky našeho. Milion malých, nenápadných lidí spojeno v dobrovolný, radostný, pracující kolektiv. Ta dobrovolnost je to, co mne vždy u nás Sokolů zajímá a dojímá.