Se sokoly se pobaví celá obec

Během roku pořádáme následující sportovní a společenské akce:


 Sousedský ples

poslední pátek v lednu

Den sousedů

poslední sobota v květnu

Putování krajem sněženek

3. sobota v březnu

Polanská hůl

konec června

Pálení čarodějnic

30. dubna

Polanská packa

konec září

Články na našem blogu

Přečtěte si, co se dělo na sokolské louce

Vánoce.. Hromnice..Velikonoce.. Čarodějnice... Rok se překulil do své světlé části, kdy den trvá déle než noc a vše na zemi nabírá novou mízu, pučí a rozkvétá. Právě do této doby - mezi jarní slunovrat a letní rovnodennost - spadá prastarý svátek ohňů nazývaný Beltine, Pálení čarodějnic, či Valpružina noc. Noc ve znamení čar, plná kouzel; noc, kdy...

Před dávnými časy, kdy lidé neměli k dispozici náramkové hodinky ani mobily,
naučili se sledovat čas podle pohybu slunce a měsíce po obloze. Také bylo
důležité vědět, kdy je nejlepší čas zasít, aby byla dobrá úroda, která zajistí
potravu pro celý rod na celý rok. Naši slovanští prapředkové žili pospolu
v rodových državách, kdy každý člen...