Máme máj...aneb Čarodějky v roce 2015

04.09.2017

Vánoce.. Hromnice..Velikonoce.. Čarodějnice... Rok se překulil do své světlé části, kdy den trvá déle než noc a vše na zemi nabírá novou mízu, pučí a rozkvétá. Právě do této doby - mezi jarní slunovrat a letní rovnodennost - spadá prastarý svátek ohňů nazývaný Beltine, Pálení čarodějnic, či Valpružina noc. Noc ve znamení čar, plná kouzel; noc, kdy se otevírají jeskyně s ukrytými poklady... 

 Byli naši předkové více pověrčiví nebo dokonce hloupější než my dnes? Těžko říct. Určitě ovšem žili více v přírodě, na které byli velmi závislí, a proto také byli více pozorní k dění kolem sebe. Život brali tak, jak jde: v létě je horko, tak se suší seno; na podzim se sklízí úroda, v zimě je brzy tma, takže se jde brzy na kutě. Na jaře je třeba zbavit se toho, co tíží, co už není zapotřebí a připravit se tak na nové plodné období. Do dnešních dnů v povědomí, hlavně žen, zůstal "jarní úklid", který se ovšem týká výhradně úklidu domácností, na některých vesnicích i úklidu zahrádek a zahrad. Vnímavé ženy se tak podvědomě mohou spolu s fyzickým úklidem zbavit i mentálních nánosů, které je omezují a které, pokud se nevyčistí, mohou způsobovat "jarní únavu". Někteří muži tuto potřebu po vnitřní očistě řeší po svém, chlapsky...

Z dávných dob k nám jako ozvěna tradičních rituálů doléhají některé zákonitosti koloběhu života ve formě lidových zvyků. Jeden takový zvyk "Pálení čarodějnic" obnovili v Polance před několika lety bratři Sokoli. I v letošním roce se odpoledne 30. dubna slétli malí kouzelníci a čarodějky u staré školy, aby svým průvodem na sokolské hřiště ukázali svou připravenost pořádně si užít tento den. Na hřišti je čekalo pět tradičních a dva bonusové úkoly ke zdolávání a pro všechny úspěšné soutěžící pak párek na opečení jako odměna. Členové a přátelé Klubu rodičů při ZŠ HS byli opět celé odpoledne v akci: u soutěží, u občerstvení a spolu se členy TJ Sokol i v zázemí. Kromě soutěží si děti mohly vyrobit vlastní talisman, nechat si namalovat obrázek na tvář, zastřílet si ze vzduchovky, zatancovat si společně "šťastný" tanec. O profi taneční vystoupení se tradičně postaraly Sokolky: děvčata z tanečního klubu Happy Dance a Mažoretky. O každoroční "sněhovou" atrakci se i letos postarali dobrovolní hasiči z Polanky a nechyběly ani romantické projížďky na čarotraktoru. Před setměním si děti připravily kouzelné balíčky, do kterých zabalily své strachy a spolu se symboly toho starého a nepotřebného je vložily do připravené vatry. K radosti všech přítomných - malých i velkých, čarodějů, kouzelnic i běžných smrtelníků, byl pak zapálen velký očistný oheň, který prosvětlil vkrádající se noc. Pomyslnou tečku za báječným dnem udělal pestrobarevný ohňostroj.

Za TJ Sokol a Klub rodičů, čarodějka Elhoriana