Partneři

SOKOL je spolek s dlouholetou tradicí a pevným zázemím. Nicméně bez finanční podpory dalších institucí bychom nemohli poskytovat tak širokou nabídku aktivit, na jakou jste zvyklí a v takové kvalitě, jaká je dnes očekávána.

Našim partnerům děkujeme za dlouhodobou finanční podporu.

Na celoroční činnost našeho  spolku každoročně  přispívá městský obvod Polanka nad Odrou.

Národní sportovní agentura

významně přispívá na celoroční činnost mládež a finančně podporuje i údržbu technické infrastruktury,tj. přispívá na postupnou modernizaci sokolovny.

Nadace OKD Srdcovka

v r. 2023 přispěla na pořízení překážek pro oddíl agility.     V letech 2017 a 2018 na výstavbu pergol a lavičky.

Na sportovní činnost, opravy sokolovny i zázemí nám od r. 2017 přívá Statutární město Ostrava.

Odměny pro naše malé sportovce dlouhodobě zajišťuje firma Rappa.

Na celoroční činnost spolku a opravy v areálu i v sokolovně nám v r. 2019 a 2020 přispěl  Moravskoslezký kraj.

Na požízení klimatizační jednotky do tělocvičny přispěla v r. 2023     Nadace ČEZ.

Významnou finanční podporu na pravidelnou činnost mládeže v létech 2017 - 2020 poskytlo MŠMT.