Partneři

SOKOL je spolek s dlouholetou tradicí a pevným zázemím. Nicméně bez finanční podpory dalších institucí bychom nemohli poskytovat tak širokou nabídku aktivit, na jakou jste zvyklí a v takové kvalitě, jaká je dnes očekávána.


Našim partnerům děkujeme za dlouhodobou finanční podporu.

Na celoroční činnost našeho spolku přispívá městský obvod Polanka nad Odrou.

Na výstavbu pergol, mobilní lavičky a zpevněnou plochu pod pergolami nám přispěla Nadace OKD Srdcovka.

Na nová okna a rekonstrukci sociálního zázemí nám přispělo  město Ostrava, a to v létech 2017 a 2018.

Finanční podporu na pravidelnou činnost mládeže v létech 2017 a 2018 poskytlo MŠMT.