Partneři

SOKOL je spolek s dlouholetou tradicí a pevným zázemím. Nicméně bez finanční podpory dalších institucí bychom nemohli poskytovat tak širokou nabídku aktivit, na jakou jste zvyklí a v takové kvalitě, jaká je dnes očekávána.


Našim partnerům děkujeme za dlouhodobou finanční podporu.

Na celoroční činnost našeho spolku každoročně přispívá městský obvod Polanka nad Odrou.

Na výstavbu pergol, mobilní lavičky a zpevněnou plochu pod pergolami nám přispěla Nadace OKD Srdcovka.

Na sportovní činnost, opravy sokolovny i zázemí nám 2017 - 2021 přispělo Statutární město Ostrava.

Na celoroční činnost spolku a opravy v areálu i v sokolovně nám v r. 2019 a 2020 přispěl Kraj Moravskoslezký.

Významnou finanční podporu na pravidelnou činnost mládeže v létech 2017 - 2021 poskytlo MŠMT.