Partneři

SOKOL je spolek s dlouholetou tradicí a pevným zázemím. Nicméně bez finanční podpory dalších institucí bychom nemohli poskytovat tak širokou nabídku aktivit, na jakou jste zvyklí a v takové kvalitě, jaká je dnes očekávána.


Našim partnerům děkujeme za dlouhodobou finanční podporu.

Na celoroční činnost našeho spolku každoročně přispívá městský obvod Polanka nad Odrou.

Na výstavbu pergol, mobilní lavičky a zpevněnou plochu pod pergolami nám přispěla Nadace OKD Srdcovka.

Na nová okna a další rekonstrukce zázemí nám přispělo  město Ostrava, a to v létech 2017, 2018 a 2019.

Na celoroční činnost spolku a opravy v areálu i v sokolovně nám v r. 2019 přispěl Kraj Moravskoslezký.

Finanční podporu na pravidelnou činnost mládeže v létech 2017, 2018 a 2019 poskytlo MŠMT.