Možná jste nevěděli...

Zprávy z akcí

Vánoce.. Hromnice..Velikonoce.. Čarodějnice... Rok se překulil do své světlé části, kdy den trvá déle než noc a vše na zemi nabírá novou mízu, pučí a rozkvétá. Právě do této doby - mezi jarní slunovrat a letní rovnodennost - spadá prastarý svátek ohňů nazývaný Beltine, Pálení čarodějnic, či Valpružina noc. Noc ve znamení čar, plná kouzel; noc, kdy...

Před dávnými časy, kdy lidé neměli k dispozici náramkové hodinky ani mobily,
naučili se sledovat čas podle pohybu slunce a měsíce po obloze. Také bylo
důležité vědět, kdy je nejlepší čas zasít, aby byla dobrá úroda, která zajistí
potravu pro celý rod na celý rok. Naši slovanští prapředkové žili pospolu
v rodových državách, kdy každý člen...